– Khách mua tai shop trả tiền mặt hoặc cà thẻ.
– Mua hàng ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước.
– Trong nội thành Sài Gòn, quý khách có thể thanh toán cho người ship.

Thông tin tài khoản